Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) jest jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej, którego zadaniem jest ochrona praw człowieka na terenie Europy. Został on utworzony w 1959 roku na mocy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,...