Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Agata Bzdyń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń, ul. Marszałkowska 126/134, Warszawa 00-008;

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze świadczeniem na rzecz Państwa usług prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość wykonywania usług prawniczych. Niepodanie danych osobowych skutkowało będzie odmową świadczenia usług prawniczych;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia świadczenia usług przez kancelarię;

6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim należy wysłać odpowiednie żądanie na adres e-mail: office@agatabzdyn-legal.pl;

7) posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Sprzeciw należy zgłosić na adres e-mail: office@agatabzdyn- legal.pl;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń
Radca Prawny Tr-903
Marszałkowska Center – Spaces
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Przydatne linki

Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Klauzula informacyjna

Każda sprawa, nawet ta najprostsza, jest potencjalnie sprawą o ochronę praw człowieka.

© 2022 Radca Prawny Agata Bzdyń